Outsourcing
 
Bezpečnosť
 
Vzdelávanie
 
Znalectvo
 
obr5-sk
 

Aktuality

Čo je to kybernetická bezpečnosť?

Ing. Ivan Makatura / 1.4.2017
Dnes už zrejme nikto nepochybuje o tom, že ľudia sú na informáciách závislí. A nie je to len závislosť v zmysle pohľadov, neustále sklonených ku mobilným telefónom. Veď závislosť na informáciách sa týka už aj mnohých hospodárskych odvetví a správy vecí verejných.
 

Ako GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov) ovplyvní IT architektúru podniku?

Ing. Ivan Makatura / 1.2.2017
Asi nie je treba zvlášť pripomínať, že sa nachádzame uprostred prechodného obdobia, keď vstúpi do platnosti Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (General Data Protection Regulation - GDPR). Do platnosti vstúpi v máji 2018.
 

GDPR - Nové európske pravidlá o ochrane osobných údajov

Ing. Ivan Makatura / 18.9.2016
V jednotlivých členských štátoch EÚ vstúpi nariadenie do platnosti v roku 2018, no začať sa pripravovať na nové pravidlá ochrany osobných údajov je vhodné čím skôr, keďže tieto sa týkajú temer každého subjektu. Prečítajte si preto základné informácie o GDPR a niekoľko našich odporúčaní
 

Najčastejšie otázky v súvislosti s whistleblowingom

Ing. Ivan Makatúra / 18.11.2015
Ako sa vašej firmy týka nový zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti? V nasledujúcich riadkoch stručne zhrnieme najfrekventovanejšie otázky a odpovede na tému "whistleblowing".
 

Vy ešte nemáte Bezpečnostný projekt? Tak prečo platíte dane?

Ing. Tomáš Hettych / 5.8.2015
Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. platí už od 1.júla 2013. Väčšina firiem ho stále vedome, či nevedome porušuje v domnienke, že sa ich to netýka. Pokúsime sa odpovedať na najčastejšie otázky na základe analógie s platením daní.
 

Čo je to „bezpečnostný počítačový incident“?

Ing. Ivan Makatúra / 12.2.2015
Jednou z kľúčových zodpovedností vedenia podniku pri podpore systému riadenia informačnej bezpečnosti je zavedenie procesu riešenia bezpečnostných incidentov.
 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti, alebo – čo je to "whistleblowing" ?

Ing. Ivan Makatúra / 22.12.2014
Národná rada Slovenskej republiky prijala 16. októbra 2014 zákon č. 307 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Snahou legislatívy vyplývajúcej okrem iného aj z požiadaviek EÚ.
 

Zmeny v novom znení zákona o ochrane osobných údajov

Ing. Ivan Makatúra / 14.08.2014
Niekoľko mesiacov po tom, čo vstúpil do účinnosti Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov, bola schválená jeho úprava. Aké zmeny sú účinné po novelizácii, platnej od apríla 2014?

 

Chcete si overiť, v akom stave je bezpečnosť osobných údajov vo vašej firme?

Praktický workshop priamo u vás - Data privacy healthcheck

Ing. Tomáš Hettych / 29.05.2014
Horúca téma nového Zákona č. 122/2013 Z. z. a novely č. 84/2014 Z.z.o ochrane osobných údajov je neustále diskutovaná. Keďže mnohí z vás sú v požiadavkách zákona dezorientovaní, pripravili sme poldňový workshop, na ktorom si stav ochrany  osobných údajov vo vašej firme môžete veľmi jednoducho overiť.

 

Čo priniesol nový Zákon o ochrane osobných údajov?

Alebo všetko čo potrebujete vedieť o Bezpečnostných projektoch a báli ste sa spýtať

Ratio Services / 18.01.2014
V poslednej dobe na verejnosti často rezonuje otázka, ako a do akej miery sa firiem týka nový Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinný od júla 2013. Poďme sa na zákon pozrieť bližšie a zodpovedať na najfrekventovanejšie otázky.
 

Tucet zásad bezpečného správania

Ing. Ivan Makatúra / 09.01.2014
Akého správania by sa mal používateľ držať, ak chce nadobudnúť pocit, že spravil všetko pre elimináciu hrozieb, pôsobiacich na jeho informačné aktíva?
 

Desatoro bezpečného počítača

Ing. Ivan Makatúra / 09.01.2014
o informačnej bezpečnosti už toho bolo napísané mnoho. Nezainteresovaný „bežný“ používateľ však môže mať občas oprávnený dojem, že je zo strany bezpečnostných profesionálov neustále iba vystríhaný pred mnohými hrozbami internetu.
 

31.12.2013 - prvý z míľnikov Zákona o ochrane osobných údajov

Ing. Ivan Makatúra / 30.12.2013
Už sme Vás informovali, že dňa 1.7.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 

Spĺňate požiadavky nového zákona o ochrane osobných údajov?

Ratio Services / 18.10.2013
Nový zákon o ochrane osobných údajov zavádza firmám nové povinnosti. Ponúkame komplexné riešenie Bezpečnostného projektu informačného systému.
 

IT SERVICE MANAGEMENT - EVOLÚCIA, ČI REVOLÚCIA?

Ing. Tomáš Hettych, ITIL Expert / 18. 10. 2013
Článok predsedu itSMF Slovensko Tomáša Hettycha na tému dôvodov a dopadov implementácie ITSM.
 

IMPLEMENTUJEME ITSM PODĽA MODELU ITIL

Ratio Services / 18. 10. 2013
Článok o odporúčaniach pre implementáciu ITSM podľa modelu ITIL. Článok vznikol ako voľné spracovanie prezentácie Milinda Govekara “Practical Advice to Successfully Implement ITIL Best Practices”, Gartner Inc.
 

Partneri

info

preventista